Laureaci konkursów Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku - Zdroju w roku szkolnym 2012/2013:

1. Julia Szymanek - kl. I - Ogólnopolski Konkurs Zuch z języka angielskiego oraz Ogólnopolski Konkurs Zuch dla uczniów klas  I-III szkół podstawowych,

2. Agata Topolska - kl.I - Ogólnopolski Konkurs Zuch dla uczniów klas  I-III szkół podstawowych oraz Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek,

3. Maja Błasińska - kl. II - Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek,

4. Michał Sieradzki - kl. I - Ogólnopolski Konkurs Zuch z języka angielskiego, Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek z języka angielskiego, Ogólnopolski Konkurs Zuch dla uczniów klas  I-III szkół podstawowych oraz Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek,

5. Adam Skowron - kl. I - Ogólnopolski Konkurs Zuch dla uczniów klas  I-III szkół podstawowych,

6. Bartosz Stępień - kl. IV - Ogólnopolska Olimpiada Olimpus z języka angielskiego,

7. Piotr Styczeń - kl. IV - Ogólnopolska Olimpiada Olimpus z języka angielskiego

otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe z rąk Burmistrza M. i G. Busko - Zdrój na uroczystej gali 27 czerwca 2013r. za szczególne osiągnięcia w nauce i godne reprezentowanie Gminy Busko - Zdrój.

Dyplom i nagrodę książkową otrzymali również opiekunowie: Jerzy Marzec, Joanna Piwniak i Monika Król za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w pracy z młodzieżą w roku szkolnym 2012/2013.

Gratulujemy !